Southern Arkansas

Individual Game-by-Game Summaries


Games Played


Southern Arkansas Football Southern Arkansas Games Played (as of Nov 09, 2008) All games ## Name GP/GS UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM 91 Devin Alexander 10/10 START START START START START START START START START START 42 Brandon Alford 4/- ... ... XXX XXX XXX XXX ... ... ... ... 22 Alex Bowman 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 53 Joshua Bradley 10/10 START START START START START START START START START START 31 Jamal Broussard 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 17 Travrus Brown 9/- XXX XXX XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX 82 Michael Chatman 10/10 START START START START START START START START START START 44 Matt Comer 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 40 Noe' Cuevas 8/- ... ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 9 S. Dauenhauer 10/10 START START START START START START START START START START 7 Khedrick Dixon 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 49 Jordan Dubois 3/- XXX XXX XXX ... ... ... ... ... ... ... 51 DeRalph Guy 8/8 START START START START START START START START ... ... 41 Joe Hall 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 13 Jake Hawkins 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 62 Chris Horton 8/- XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... 60 T.J. Mead 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 34 D. Johnson 1/- ... ... ... XXX ... ... ... ... ... ... 39 Jayvian Johnson 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20 Mark Johnson 9/6 XXX XXX ... XXX START START START START START START 78 Michael Johnson 3/- ... ... XXX XXX ... ... ... ... ... XXX 94 L. Kirkwood 8/- XXX XXX XXX XXX ... XXX ... XXX XXX XXX 71 William Kitchen 10/10 START START START START START START START START START START 6 Daren Lewis 10/10 START START START START START START START START START START 8 Isaac Marrufo 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 15 Zach Massingill 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 2 Ryan McCombie 10/6 XXX XXX XXX XXX START START START START START START 21 Chris Metcalf 10/10 START START START START START START START START START START 4 B. Millbrooks 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 10 Mark Mitchell 9/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... 65 Johnathan Moore 10/10 START START START START START START START START START START 19 Simeon Oston 10/10 START START START START START START START START START START 89 Caleb Patterson 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 36 Roland Perkins 10/10 START START START START START START START START START START 86 Eric Permenter 7/- ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ... ... 18 Quintin Porter 9/5 START START START START ... XXX XXX XXX XXX START 16 Cedrick Powell 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 74 Charles Proctor 10/10 START START START START START START START START START START 23 Scott Reynolds 4/- ... ... ... ... ... XXX ... XXX XXX XXX 98 Chn. Richardson 10/2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX START START 92 Chs. Richardson 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 95 Martezo Rodgers 1/- XXX ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37 I. Roseborough 7/4 START START START START XXX XXX ... ... XXX ... 25 Trent Stevenson 9/- XXX XXX ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 38 Jacolby Stewart 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 72 Roderick Taylor 10/10 START START START START START START START START START START 90 Ryan Terry 10/10 START START START START START START START START START START
Southern Arkansas Football Southern Arkansas Games Played (as of Nov 09, 2008) All games ## Name GP/GS UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM 56 Cedric Thornton 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 58 M. Thornton 7/- XXX ... ... ... XXX XXX XXX XXX XXX XXX 11 Raphyael Tyson 10/9 START START START START START START START START START XXX 3 Don Unamba 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 12 Cordell Upshaw 10/- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 80 T. Weatherspoon 10/10 START START START START START START START START START START 33 Ben Williams 10/10 START START START START START START START START START START 14 Brandon Wilson 10/10 START START START START START START START START START START 5 Clarence Wright 10/10 START START START START START START START START START START 1 Ricky Wright 10/10 START START START START START START START START START START

Total Tackles Game-by-Game


Southern Arkansas Football Southern Arkansas Total Tackles Game-by-Game (as of Nov 09, 2008) All games TOTAL TACKLES UA-A TOT UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Clarence Wright..... 51-21 72 3-3 3-2 10-2 1-3 4-1 5-3 10-1 4-1 6-2 5-3 S. Dauenhauer LB.... 38-12 50 2-2 3-4 3-0 3-0 5-0 5-1 5-1 5-2 2-2 5-0 Daren Lewis......... 37-12 49 2-2 1-4 4-1 4-0 4-0 5-0 5-3 6-0 0-1 6-1 Simeon Oston LB..... 30-18 48 2-2 2-5 3-1 3-1 3-0 3-4 2-1 5-3 4-0 3-1 Brandon Wilson CB... 29-12 41 1-4 5-0 3-1 3-0 4-0 2-1 - 6-1 2-1 3-4 Ryan Terry DE....... 22-15 37 - 3-2 1-0 0-1 4-2 2-2 3-3 3-0 2-2 4-3 Cedric Thornton DE.. 19-14 33 1-0 0-2 6-1 4-1 2-3 2-3 1-1 2-0 1-2 0-1 Ricky Wright SS..... 19-9 28 3-1 0-2 - 1-1 4-0 3-0 1-1 3-2 2-1 2-1 Devin Alexander DE.. 16-10 26 0-2 2-1 2-1 1-0 2-1 2-0 2-2 - 1-2 4-1 Ben Williams LB..... 17-8 25 2-1 3-0 3-1 2-2 - 2-0 0-1 1-1 2-2 2-0 Roland Perkins CB... 22-2 24 3-0 1-0 2-1 - 2-1 3-0 2-0 4-0 3-0 2-0 Matt Comer LB....... 11-13 24 0-1 0-4 1-0 2-3 0-1 2-0 0-3 1-0 5-1 - Jamal Broussard..... 6-9 15 2-2 2-1 0-1 0-2 1-1 - 0-1 1-0 0-1 - DeRalph Guy NG...... 7-7 14 - 1-3 1-1 1-1 3-1 - 1-1 - DNP DNP Cordell Upshaw LB... 8-3 11 - 1-0 1-0 0-1 - 1-0 1-0 2-0 1-2 1-0 Chn. Richardson NG.. 4-7 11 - - - 0-1 0-1 - 0-1 3-0 0-4 1-0 Khedrick Dixon DE... 6-4 10 3-1 1-0 - - - 1-0 0-2 1-0 0-1 - Joe Hall LB......... 6-4 10 1-0 0-2 - - 2-0 - 0-1 1-0 2-1 - Don Unamba CB....... 4-5 9 1-0 0-2 - - 1-1 1-1 1-0 0-1 - - Chs. Richardson DL.. 7-2 9 0-1 - - 1-0 2-0 - - - 3-1 1-0 Jacolby Stewart SS.. 5-3 8 0-1 2-0 - - - 0-1 2-0 1-0 0-1 - M. Thornton LB...... 3-4 7 0-1 DNP DNP DNP - 1-1 1-1 - 0-1 1-0 Alex Bowman......... 3-4 7 1-2 0-2 - 1-0 - 1-0 - - - - Cedrick Powell CB... 3-3 6 0-1 - - - 1-1 0-1 1-0 1-0 - - B. Millbrooks LB.... 1-5 6 1-3 - 0-1 0-1 - - - - - - L. Kirkwood DE...... 4-2 6 1-0 0-1 1-0 - DNP - DNP 1-1 - 1-0 Trent Stevenson CB.. 2-1 3 - 0-1 DNP 1-0 1-0 - - - - - Isaac Marrufo....... 3-0 3 1-0 1-0 - - - 1-0 - - - - TEAM................ 3-0 3 - - 1-0 - - - 2-0 - - - Jake Hawkins........ 2-0 2 - - - - - - - - 1-0 1-0 Chris Metcalf....... 1-1 2 - 0-1 - - 1-0 - - - - - Mark Johnson........ 2-0 2 - - DNP 1-0 - - - 1-0 - - Mark Mitchell....... 1-1 2 0-1 - - - - - 1-0 - - DNP William Kitchen..... 1-0 1 - - - - - - - - 1-0 - Johnathan Moore..... 0-1 1 - 0-1 - - - - - - - - Joshua Bradley...... 1-0 1 - - - - - - - 1-0 - - Raphyael Tyson...... 1-0 1 - - - - - - - - 1-0 - Martezo Rodgers DE.. 0-1 1 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP Noe' Cuevas......... 1-0 1 DNP DNP - 1-0 - - - - - - Scott Reynolds...... 0-1 1 DNP DNP DNP DNP DNP - DNP - - 0-1

Rushing/Receiving Game-by-Game


Southern Arkansas Football Southern Arkansas Rushing/Receiving Game-by-Game (as of Nov 09, 2008) All games RUSHING No-Yds/TD UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Mark Johnson FB..... 139-716/5 6-20/0 8-16/0 DNP 18-61/0 31-231/4 17-65/0 19-107/1 11-24/0 8-50/0 21-142/0 Quintin Porter QB... 110-464/5 9-19/0 18-76/1 28-89/0 9-52/0 DNP 9-96/2 14-57/1 11--19/0 5-7/0 7-87/1 Raphyael Tyson RB... 23-192/3 2-51/1 2-12/0 5-15/1 3-16/0 2-10/0 2-44/1 4-11/0 - 2-10/0 1-23/0 Chris Metcalf RB.... 46-168/5 3--16/0 2-20/0 3-33/0 6-23/0 6-12/0 6-39/1 4-4/0 3-2/0 9-40/2 4-11/2 I. Roseborough FB... 21-138/2 7-52/0 5-23/1 4-3/0 2-61/1 2--2/0 1-1/0 DNP DNP - DNP Jayvian Johnson FB.. 33-110/0 5-9/0 2-10/0 9-42/0 7-10/0 - 5-4/0 - - 3-15/0 2-20/0 Ryan McCombie QB.... 54-107/2 5--6/0 5-2/0 6-15/0 11-23/0 8-0/0 6-70/2 4-16/0 1--2/0 3-25/0 5--36/0 Jake Hawkins QB..... 14-32/0 - 1-1/0 - - - 5-32/0 2-1/0 4--8/0 1-4/0 1-2/0 Mark Mitchell RB.... 5-17/0 - - 1-0/0 - - 3-12/0 - 1-5/0 - DNP Scott Reynolds RB... 4-14/0 DNP DNP DNP DNP DNP 1-1/0 DNP - - 3-13/0 Travrus Brown WR.... 1--3/0 - - 1--3/0 - DNP - - - - - Daren Lewis......... 1--7/0 - - 1--7/0 - - - - - - - TEAM................ 8--69/0 DNP 2--24/0 - DNP - 2--2/0 1--30/0 - DNP 3--13/0 RECEIVING No-Yds/TD UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Isaac Marrufo WR.... 40-452/1 4-46/0 5-99/1 - 1-4/0 7-85/0 4-25/0 5-67/0 5-72/0 4-35/0 5-19/0 Raphyael Tyson RB... 21-275/1 3-50/1 2-50/0 4-33/0 3-40/0 5-50/0 2-20/0 - - 1-4/0 1-28/0 Chris Metcalf RB.... 16-196/1 2-18/0 - 1-7/0 3-52/0 5-50/1 2-42/0 - 1-5/0 1-3/0 1-19/0 Jake Hawkins QB..... 10-157/1 1-51/0 - - 1-25/1 1-15/0 2-18/0 4-39/0 - 1-9/0 - Michael Chatman WR.. 7-118/0 2-21/0 3-27/0 - - - - - - 1-56/0 1-14/0 Mark Johnson FB..... 12-109/0 3-29/0 - DNP 1-15/0 1--5/0 1-24/0 - 3-5/0 1--6/0 2-47/0 Travrus Brown WR.... 7-70/0 1-18/0 1-8/0 - - DNP 1-7/0 1-18/0 1-4/0 - 2-15/0 Eric Permenter WR... 3-41/0 DNP 1-5/0 - - 1-23/0 1-13/0 - - DNP DNP Quintin Porter QB... 2-20/0 - - - - DNP - - - 2-20/0 - Scott Reynolds RB... 1-18/0 DNP DNP DNP DNP DNP - DNP 1-18/0 - - I. Roseborough FB... 2-15/0 1-10/0 - - 1-5/0 - - DNP DNP - DNP T. Weatherspoon TE.. 2-11/0 - - - - - - - - 2-11/0 - Jayvian Johnson FB.. 5-0/0 - - 3-0/0 - - - - - 1-5/0 1--5/0

Return Stats Game-by-Game


Southern Arkansas Football Southern Arkansas Return Stats Game-by-Game (as of Nov 09, 2008) All games PUNT RETURNS No-Yds UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Clarence Wright 19-242 1-22 4-13 1-0 2-21 1-13 1-42 2-26 - 4-16 3-89 Daren Lewis.... 2-4 - 1-0 1-4 - - - - - - - Ricky Wright... 1-0 - - - - - - - 1-0 - - KICK RETURNS No-Yds UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Clarence Wright 24-515 5-102 2-53 3-36 5-153 4-52 3-43 - - - 2-76 Chris Metcalf.. 10-232 1-18 4-99 - - 1-20 - 3-80 - 1-15 - Travrus Brown.. 8-164 - 1-27 - - DNP - - 1-32 5-90 1-15 Ricky Wright... 5-93 - - - - 2-34 - 1-15 2-44 - - Don Unamba..... 4-70 1-20 - - - - 1-27 - - 1-12 1-11 Matt Comer..... 1-13 1-13 - - - - - - - - - B. Millbrooks.. 1-13 - - - 1-13 - - - - - - Caleb Patterson 1-6 - - - - 1-6 - - - - - Khedrick Dixon. 1-4 - - - - - - - - - 1-4 Alex Bowman.... 1-0 - - - - - - - 1-0 - - TEAM........... 1-0 DNP - - DNP - 1-0 - - DNP - INT. RETURNS No-Yds UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Roland Perkins. 3-25 - - 2-0 - - - - - 1-25 - Daren Lewis.... 1-0 - - - - - - - - 1-0 - Clarence Wright 1-59 - - - - 1-59 - - - - - Brandon Wilson. 1-0 - - - - 1-0 - - - - - Ricky Wright... 1-27 - - 1-27 - - - - - - - FUMBLE RETURNS No-Yds UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Ryan Terry..... 1-60 - - 1-60 - - - - - - -

Sacks Game-by-Game


Southern Arkansas Football Southern Arkansas Sacks Game-by-Game (as of Nov 09, 2008) All games SACKS UA-A TOT UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Ryan Terry DE....... 4-0 4.0 - - - - 2.0-15 - - 2.0-7 - - Simeon Oston LB..... 3-1 3.5 - 0.5-2 - - - 1.0-7 - - 2.0-20 - Chs. Richardson DL.. 2-0 2.0 - - - - 1.0-1 - - - 1.0-13 - Clarence Wright..... 1-0 1.0 - 1.0-11 - - - - - - - - Cedric Thornton DE.. 1-0 1.0 - - - - - - - 1.0-3 - - Chn. Richardson NG.. 1-0 1.0 - - - - - - - 1.0-8 - - Roland Perkins CB... 1-0 1.0 1.0-2 - - - - - - - - - L. Kirkwood DE...... 1-0 1.0 1.0-6 - - - DNP - DNP - - - S. Dauenhauer LB.... 1-0 1.0 - - - - - - - 1.0-3 - - Devin Alexander DE.. 1-0 1.0 - - - - - - - - - 1.0-8 Cordell Upshaw LB... 1-0 1.0 - 1.0-4 - - - - - - - - Matt Comer LB....... 0-1 0.5 - 0.5-2 - - - - - - - -

Tackle For Loss Game-by-Game


Southern Arkansas Football Southern Arkansas Tackle For Loss Game-by-Game (as of Nov 09, 2008) All games TACKLES FOR LOSS UA-A TOT UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Ryan Terry DE....... 9-2 10.0 - 1.0-5 1.0-3 0.5-1 2.0-15 - - 3.0-11 1.5-2 1.0-2 Simeon Oston LB..... 7-4 9.0 1.5-3 1.5-6 1.5-10 - - 1.5-9 - - 2.0-20 1.0-5 Devin Alexander DE.. 5-3 6.5 0.5-1 - 1.5-9 - - 1.0-2 - - 1.5-2 2.0-9 Cedric Thornton DE.. 5-3 6.5 - - 2.0-6 1.5-7 0.5-1 1.5-5 - 1.0-3 - - S. Dauenhauer LB.... 4-1 4.5 1.0-6 - - - - - - 1.5-4 1.0-3 1.0-3 Ben Williams LB..... 3-1 3.5 - - 1.0-6 2.0-3 - - - 0.5-1 - - Cordell Upshaw LB... 3-1 3.5 - 1.0-4 - 0.5-1 - - - 2.0-8 - - Matt Comer LB....... 2-3 3.5 - 0.5-2 1.0-7 1.0-3 - - - 1.0-1 - - Clarence Wright..... 2-2 3.0 - 1.0-11 1.0-2 - - - - 0.5-2 0.5-0 - Roland Perkins CB... 2-1 2.5 1.0-2 - - - 0.5-1 - - 1.0-1 - - Chs. Richardson DL.. 2-0 2.0 - - - - 1.0-1 - - - 1.0-13 - Brandon Wilson CB... 2-0 2.0 - - - - - 1.0-1 - - 1.0-1 - L. Kirkwood DE...... 2-0 2.0 1.0-6 - 1.0-2 - DNP - DNP - - - Chn. Richardson NG.. 1-1 1.5 - - - 0.5-0 - - - 1.0-8 - - Ricky Wright SS..... 0-2 1.0 - - - - - - - 0.5-1 0.5-1 - Jacolby Stewart SS.. 1-0 1.0 - - - - - - 1.0-3 - - - Alex Bowman......... 0-1 0.5 - 0.5-2 - - - - - - - - DeRalph Guy NG...... 0-1 0.5 - 0.5-2 - - - - - - DNP DNP

Fumbles Game-by-Game


Southern Arkansas Football Southern Arkansas Fumbles Game-by-Game (as of Nov 09, 2008) All games FUMBLES No-Lost UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Quintin Porter QB... 10-1 1-0 2-1 5-0 1-0 DNP - - 1-0 - - Mark Johnson FB..... 6-1 - - DNP 1-0 3-1 - 2-0 - - - Ryan McCombie QB.... 6-5 - - 1-1 - 1-1 - 1-1 - 1-1 2-1 TEAM................ 4-1 DNP 2-0 - DNP - 1-1 - - DNP 1-0 I. Roseborough FB... 3-3 1-1 - 1-1 - 1-1 - DNP DNP - DNP Clarence Wright..... 3-2 - - - 1-0 1-1 - - - 1-1 - Chris Metcalf RB.... 3-2 1-0 - - 1-1 - - 1-1 - - - Raphyael Tyson RB... 2-1 - - - - 1-0 - - - - 1-1 Travrus Brown WR.... 1-1 - - - - DNP - - - 1-1 - Jayvian Johnson FB.. 1-1 - - - 1-1 - - - - - - FUMBLES FORCED Number UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM S. Dauenhauer....... 3 1 - - - - 1 - - 1 - TEAM................ 2 DNP - 1 DNP - - 1 - DNP - Ricky Wright........ 1 - - - - - - - - - 1 Ryan Terry.......... 1 - - - - 1 - - - - - Ben Williams........ 1 - - 1 - - - - - - - Joe Hall............ 1 1 - - - - - - - - - Cordell Upshaw...... 1 - - - - - 1 - - - - Cedric Thornton..... 1 - - - - - - - 1 - - Roland Perkins...... 1 - - - - - - - - 1 - Clarence Wright..... 1 - - - - 1 - - - - - FUMBLES RECOVERED Number UNA TSU UWA HSU HU ATU OBU DSU VSU UAM Ryan Terry.......... 2 - - 1 1 - - - - - - TEAM................ 1 DNP - - DNP - - 1 - DNP - Simeon Oston........ 1 1 - - - - - - - - - I. Roseborough FB... 1 - - - - 1 - DNP DNP - DNP Daren Lewis......... 1 - - - - - - - - 1 - Raphyael Tyson RB... 1 - - 1 - - - - - - - Khedrick Dixon...... 1 - - - - - - - - - 1 Joe Hall............ 1 - - - - - 1 - - - - Roland Perkins...... 1 - - - - - - - - 1 - Chn. Richardson..... 1 - - - - - - - 1 - -

Passing Game-by-Game


Southern Arkansas Football Southern Arkansas Passing Game-by-Game (as of Nov 09, 2008) All games #2 Ryan McCombie Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ North Alabama......... 38 13 2 34.2 195 1 51 2-16 75.47 Truman State.......... 17 7 1 41.2 118 1 66 1-15 107.13 West Alabama.......... 13 5 0 38.5 18 0 8 1-5 50.09 Henderson State....... 24 9 3 37.5 133 1 25 2-17 72.80 Harding............... 38 20 1 52.6 218 1 29 1-4 104.24 Arkansas Tech......... 17 12 1 70.6 140 0 24 0-0 128.00 Ouachita Baptist...... 23 7 0 30.4 70 0 18 0-0 56.00 Delta State........... 18 5 2 27.8 38 0 11 0-0 23.29 Valdosta State........ 31 12 0 38.7 119 0 56 0-0 70.95 Arkansas-Monticello... 20 10 0 50.0 86 0 28 2-20 86.12 TOTALS................ 239 100 10 41.8 1135 4 66 9-77 78.89 #18 Quintin Porter Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ North Alabama......... 4 4 0 100.0 48 0 20 0-0 200.80 Truman State.......... 12 5 2 41.7 71 0 46 1-1 58.03 West Alabama.......... 8 3 1 37.5 22 0 17 1-4 35.60 Henderson State....... 8 1 1 12.5 8 0 8 1-0 -4.10 Arkansas Tech......... 1 1 0 100.0 9 0 9 0-0 175.60 Ouachita Baptist...... 5 3 1 60.0 54 0 31 2-11 110.72 Delta State........... 13 6 0 46.2 66 0 24 3-23 88.80 Valdosta State........ 6 2 0 33.3 18 0 13 0-0 58.53 Arkansas-Monticello... 5 3 1 60.0 51 0 28 0-0 105.68 TOTALS................ 62 28 6 45.2 347 0 46 8-39 72.82 #TM TEAM Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack-Yds Effic ------------------------------------------------------------------------------ Harding............... 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00 TOTALS................ 1 0 0 0.0 0 0 0 0-0 0.00